1974

1974. gads, jūnijs „Padomju Latvijas sieviete” ? 6, 18. lpp
Tramvajs pirms 75 gadiem un tagad

Kāds ir visplašāk lietotais trans­porta līdzeklis? «Automobilis,» nešaubīdamies atbildēs ikviens. Taču statistika liecina, ka visvai­rāk pasažieru mūsu republikā ir tramvajam un trolejbusam, kaut gan pēdējais ir vienīgi Rīgā, bet tramvajs trijās mūsu lielākajās pil­sētās: Liepājā, Rīgā un Daugavpi­lī. Rīgas ielās ik rītu izbrauc gan­drīz 300 tramvaju, taču Liepāju šo­dien pieminam pirmo: te pirms 75 gadiem tika uzbūvēta Baltijā pirmā elektriskā tramvaja līnija. Avīze «Mājas Viesis» 1899. gada 16. jūnijā šai sakarā rakstīja: 
«Augstākā braucamā maksa būs: I klasē 5 kap. un II klasē 3 kap. no pasažiera par visu gabalu, ne­izņemot arī līnijas, kur vagoni jāmaina; skolēni maksā pa 2 kap. Strādniekiem braucamo maksu pa­zemina tikai tad, kad tie uzrāda sevišķas kontroles zīmes, ko dzelzceļa valde par velti izdod fabriku īpašniekiem un pilsētas valdei. Policijas ierēdņi un uguns­dzēsēji formas apģērbā dienesta darīšanās var braukt pa dzelzceļu bez maksas; tāpat arī bērni, jaunāki par 5 gadiem, bez tiesī­bas ieņemt sevišķu vietu. Aug­stākā maksa par preču vešanu nolikta uz 1/2 kap. par pudu un versti.» 
Tomēr par vienīgā elektriskā ielu dzelzceļa īpašnieci Baltijā Liepāja paspēja būt tikai pāris gadu: jau 1901. gadā elektriskā tramvaja līniju atklāja arī Rīgā. 
(...)
Jau 1965. gadā Rīga kļuva par pirmo pilsētu Eiropā, kur kursē tikai moderni lieltilpuma tramvaji, ar metāla virsbūvēm.
(...)

U. Kārkls