1989

1989. gada 6. oktobris „Rīgas Balss”
Liepājas tramvaja jubileja

Ja saskaitītu pasažierus, kas izmantojuši Liepājas tramvaja pakalpojumus kopš tā dibinā­šanas dienas, iegūtais skaitlis laikam pārsniegtu miljardu Sajās dienās tas atzīmē savu 90. gadadienu. 
Diezin vai ielas elektriskā dzelzceļa pirmais saimnieks – Francijas akciju sabiedrība – varēja paredzēt, ka tās ie­viestais tramvajs arī pēc dau­dziem gadiem būs vispopulā­rākais transporta veids šajā piejūras pilsētā. Bet senais or­maņu konkurents savu reputā­ciju saglabājis arī lielo ātru­mu gadsimtā. Pašlaik kairu dienu to izmanto gandrīz trešā dala visu Liepājas pasažieru, kaut gan tramvaja līnijas ga­rums – apmēram 14 kilo­metri – ir desmit reizes ma­zāks par kopējo autobusu marš­rutu garumu.
Popularitātes cēlonis ir tāds, ka tramvajs ir ērts, ātrs un ekoloģiski vistīrākais transport­līdzeklis. Katru dienu līnijā izbrauc 12 komfortabli vagoni. To kustības intervāls ir tikai 3 – 5 minūtes. Drīzumā pilsētā zem liepām sliežu trans­ports tiks attīstīts tālāk. Papil­dus esošajai vienai līnijai ekspluatācijā nodos vēl otru.

V. Gribovska, LATINFORM korespondente