1990

1990. gads 30. oktobris „Atmoda”
(Latvijas novados: Liepāja)

Nesen streikoja pilsētas tramvaju va­dītāji. Iemesls – pilsētas nomalē tramvaju galapunktā, vakaros saim­nieko jaunieši, kas pasākuši traucēt tramvaju kustību, bojāt sliežu ceļus Uz tramvaju vadītāju sūdzībām pil­sētas iekšlietu daļa nereaģē. Šis stihis­kais dumpis beidzas ar zināmu rezul­tātu – tramvaju pārvalde noslēgusi lī­gumu ar vietējo suņu audzētāju biedrību, ka turpmāk suņu audzētāji ar sa­viem četrkājainajiem draugiem vaka­ros pastaigāsies tramvaju galapunktā.
(...)