1983

1983. gads 6. janvāris „Komunists”
Tumsa atkāpsies
(Rubrika: No redakcijas pasta)

Mēs, 10. un 12. vidusskolu jaunāko klašu bērnu vecāki, ļoti lūdzam darīt visu iespējamo, lai tramvaja pieturā Rakstvežu un K. Valdemāra ielu stūrī būtu apgaismota. Pašlaik tur vakaros un rītos valda pilnīga tumsa.

Šneiders, Ivanovs, Laugalis, u. c.

Komunālās saimniecības pārvalde paskaidro, ka apgaismojuma rekonstrukciju K. Valdemāra ielā veic Elektromontāžu darbu pārvalde. Plānots to pabeigt 1983. gada 2. ceturksnī. Pašlaik risina jautājumu par minētas tramvaja pieturas pagaidu apgaismojumu.

 

Garām pieturai
(Rubrika: No redakcijas pasta)

Klaipēdas ielā garām pieturai aizjoņoja, izaicinoši zvanīdami, divi tramvaja vagoni. Kad pienāca trešais vagons, radās liela drūzma. Pajautāju biļešu kontrolierei, kas par lietu. Viņa atbildēja, ka abiem vagoniem salauztas durvis. Bet uzraksta «Uz depo» nebija...
Pēc tam man vajadzēja noklausīties ne visai izmeklētus izteiku­mus. Piemēram, lai nebāžot degunu lietās, kur neko nejēdz, utt.

M. Antenišķis

Minētais atbilst patiesībai. Vagona vadītāja V. Voronova brīdi­nāta, ka bojājumu gadījumos jāizliek uzraksts «Uz depo». Vagona vadītājs E. Kalns, kas pieturai pabrauca garām bez attaisnojoša iemesla, disciplināri sodīts.
Kontrolieri Benki par rupju izturēšanos pret pasažieriem un vairākkārtējiem darba disciplīnas pārkāpumiem ierosināts no darba atbrīvot.

V. Belugins, Komunālās saimniecības pārvaldes priekšnieks

 

1983. gads 7. janvāris „Komunists”
Pilsētas izpildkomitejā

(...)
Sakara ar tramvaja līnijas rekonstrukcijas pabeigšanu K. Valdemāra ielā Izpildkomiteja apstiprināja valsts komisijas aktu. 2?34 kilometrus gara līnija ekspluatācijā pieņemta ar vērtējumu „teicami”.
Labiekārtošanas kombinātam uzdotas 1983. gada otrajā ceturksnī pabeigt labiekārtot K. Valdemāra ielu, Komunālas saimniecības pārvaldei – pabeigt darbus pie šis ielas apgaismošanas.
(...)

 

1983. gads 14. janvāris „Komunists”
Prieks par audzēkņiem
(Rubrika: Viņi nes darba stafeti)

 

Sociālistiska sacensība ir varens līdzeklis, lai attīstītu strādnieku iniciatīvu. Tramvaja pārvaldē esam organizējuši triju veidu sociālistisko sacensību: par nosaukumu „Labākais strādnieks savā profesijā”, par nosaukumu „Labākais jaunais strādnieks” un par nosaukumu „Labākais darbaudzinātājs”. Šie trīs sacensības veidi savā dziļākajā būtībā ir cieši saistīti, jo labi citu mācīt var tikai tas, kas pats ir teicams meistars.
Tramvaja pārvaldē par jaunās maiņas audzinātājiem izraugāmies vispieredzējašākos strādniekus. Aizvadītajā gadā individuālajā sociālistiskajā sacensībā labākā darbaudzinātāja nosaukumu izcīnīja atslēdznieks Arvīds Grava, tramvaja vadītājas Aina Ķestere un Vilonija Šupstika. A. Grava pie mums strādā aptuveni trīsdesmit gadus. V. Šupstika – nedaudz mazāk. Viņa ir apbalvota ar medaļu „Darba veterāns”, ar nozīmi „Vienpadsmitās piecgades sociālistiskās sacensības uzvarētājs”. Arī A. Ķesteres darba stāžs Tramvaja pārvaldē skaitāms jau divos gadu desmitos.
Priecājamies par viņu audzēkņiem. Tramvaja vadītāja S. Ozola pērn izcīnīja labākā jauna strādnieka nosaukumu savā profesijā. Šādu pašu atzinību par teicamu darbu saņēma arī atslēdznieks A. Stegmanis, kurš pašlaik dien Padomju Armijā un kuru gaidām atgriežamies, kā arī elektriķis G. Nākums – 31. PPTCV audzēknis. Pie mums viņš bija praksē un izteica vēlēšanos pēc skolas absolvēšanas atgriezties darbā Tramvaja pārvaldē.

E. Riškina, Tramvaja pārvaldes arodbiedrības komitejas priekšsēdētāja.

1983. gads 15. februāris „Komunists”
Pilsētas Izpildkomitejā

Izpildkomiteja apspriedusi jautājumu par pasažieru transporta un sakaru tālā­ku attīstību atbilstoši PSKP CK 1982. gada novembra Plēnuma prasībām.
Pērn ekspluatācijā nodota Autobusu parka ražošanas bāze. Tas deva iespēju nedaudz uzlabot pilsētas iedzīvotāju pārvadāšanu. Papildus atklāti jauni mar­šruti Nr. 14., 15., 16. Samazināts autobusu satiksmes intervāls 9. maršruta. Or­ganizēti divi ekspresreisi: starp Dzelzceļa staciju un Gaisa tiltu, Galantērijas kombinātu un Tosmares ciematu. 3. un 4. maršruts pagarināti līdz Dunikas ielai. Izstrādāta un apstiprināta pilsētas transporta shēma ar perspektīvu līdz 1985. gadam. Uzlabota pasažieru apkalpošana ar taksometriem, pašreiz pilsētā ii 66 taksometri, no kuriem 34 radioficēti.
Nedaudz uzlabojusies pasažieru pārvadāšana tramvaji. Tramvaja līnijas no­došana ekspluatācijā K. Valdemāra ielā deva iespēju samazināt satiksmes intervā­lu. Nodibināti tramvaja vadītāju kursi. Gūti zināmi panākumi iedzīvotāju apkal­pošanā ar sakariem. 1982. gadā uzstādīti 2800 telefoni, 520 radiopunkti, 10 taksofoni. 7. ATC, kas ekspluatācijā nodota pērnā gada sākumā, perspektīvā tiks paplašināta līdz 10 tūkstošiem numuru. Noteikti pasūtītājs un daļu līdzdalībnieki ATG celtniecībā Ezerkrastā. Galantērijas kombināta dzīvojamā rajonā atvērta 18. sakaru nodaļa.
Tomēr ir arī trūkumi. Netiek nodrošināta stingra autobusu satiksmes kontro­le maršrutos. Ir sūdzības par autobusu satiksmes neregularitāti, pasažieru apkal­pošanas zemo kultūru, pieturu, ceļu brauktuvju un ielu nepietiekamu uzturēšanu.
Sliktā remonta dēļ bieži vien izjūk tramvaja satiksmes grafiki. Tramvaju depo neatbilst mūsdienu prasībām. Uz līnijas izlaiž neradioficētus vagonus.
Ir nopietni trūkumi arī iedzīvotāju nodrošināšanā ar sakariem. Ezerkrastā nav sakaru nodaļas, nav apmierināti daudzi pieprasījumi par telefonu uzstādīšanu Galantērijas kombināta dzīvojamā rajonā un Ezerkrastā daļa taksofonu bojāta.
Izpildkomiteja apstiprinājusi pasākumu plānu transporta un sakaru tālākai at­tīstīšanai pilsētā.
(...)

 

1983. gads 7. aprīlis „Komunists”
Cilvēkus apmācām paši

1981. gadā Tramvaja pārvaldes darbiniekiem mācās nostrādāt vairāk nekā deviņus tūkstošus virsstundu. Pērn šis skaitlis saruka apmēram par pusi. Šogad tas būs vēl mazāks.
Kā panāktas tik straujas izmaiņas? 
Kā jau liecina iepriekš minētais, kadru problēma pie mums bija ļoti asa. Lai stāvokli uzlabotu, vienojāmies ar Rīgas 10. profesio­nāli tehnisko skolu un izveidojām Liepājā šīs skolas filiāli. Filiāles vadītāja ir Tramvaja pārvaldes vecākā grāmatvede Dz. Jansone, grupas vecākais – pārvaldes partijas organizācijas sekretārs V. Bakajevs. Mācību spēki ir galvenokārt mūsu pasu speciālisti – galvenais inženieris A. Golubevs, atslēdznieku brigadieris J. Gaiķis, galvenais enerģētiķis G. Karakozovs, ekonomiste M. Taranē. Satiksmes noteikumus apgūt kursantiem palīdz DOSAAF autoskolas pasniedzējs V. Kairs. 
Filiālē mācās gan Tramvaja pārvaldes darbinieki, gan cilvēki no citiem pilsētas uzņēmumiem, kā arī vidusskolu absolventi. Mācības notiek vakaros, kursanti saņem stipendiju.
Jau ir bijuši divi izlaidumi – pērnā gada pavasarī un šogad feb­ruārī. Esam apmācījuši vairāk nekā trīsdesmit cilvēkus. Daļa kur­santu paliek pie mums pastāvīgā darbā, daļa strādā Tramvaja pār­valdē amatsavienošanas kārtībā.      
Šī gada septembrī uzņemsim jaunu grupu.

E. Riškina, Tramvaja pārvaldes Arodbiedrības komitejas priekšsēdētāja

 

1983. gads 13. maijs „Komunists”
Jauni tramvaja vagoni

Tramvaja pārvalde saņēmusi no Cehoslovakijas sešus vago­nus KT-4-SU. Tie ir sasaistīta tipa vagoni, var pārvadāt pusotrreiz vairāk pasažieru nekā to priekšteči. 
Pienākusi ziņa, ka ceļā no CSR ir vēl viens, septītais vagons. Tas dosies uz līniju pēc tam, kad. pieredzējušu tramvaja vadī­tāju grupa nokārtos tehnisko minimumu.

K. Ābols

 

1983. gads 24. jūnijs „Komunists”
...un aizcirta durvis
(Rubrika: No redakcijas pasta)

Pie tramvaja pieturas K. Valdemāra un Komjaunatnes ielu stūrī bija daudz gaidītāju. Tramvajs Nr. 214 pabrauca pieturai garām. Radās drūzma, gados vecāki cilvēki tika grūstīti. Kad tramvaja vadītājai aizrādīju, saņēmu rupju atbildi. Viņa aizcirta kabīnes durvis, un atskanēja kāda zēna kliedziens – viņa roka palika durvīs...

H. Smilte

Vēstule apspriesta kustības dienesta sanāksmē. Vagona vadītājai Dz. Jaņevskai izteikta piezīme. Administrācija atvainojas par notikušo un izsaka pārliecību, ka līdzīgi gadījumi neatkārtosies.

V. Grigorjievs, Tramvaja pārvaldes priekšnieks

 

1983. gads 2. jūlijs „Komunists” 
VAI ziņo

(...)
27. jūnijā pulksten 16.15 K. Valdemā­ra un 25. oktobra ielu krustoju­mā automobilis GAZ-51, ko va­dīja Aliaga Bagirovs (Gvardes prospektā 36), sadūrās ar tram­vaju. Neviens nav cietis
(...)

 

1983. gads 7. jūlijs „Komunists”
Ziņas no biedru tiesām
(Rubrika: No redakcijas pasta)

(...)
Kad Tramvaja pārvalde sa­ņēma ļoti gaidītos jaunos va­gonus, par to priecājās visi. Bet elektriķis Gunārs Puķe un atslēdznieks Aleksandrs Harčenko priecājās ar tādu aiz­rautību, ka ... bija jāizsauc milicijas darbinieki. Šos brīv­dienā, esošos vīrus, kuri bija iemeimurojuši pārvaldes teri­torijā, aizveda uz atskurbtuvi. Ne jau pirmo reizi.
Biedru tiesa, Izskatījusi G. Puķes un A. Harčenko uz­vedību, izteica abiem sabied­risku rājienu, publicējot presē.

L. Moiseja, Tramvaja pārvaldes biedru tiesas priekšsēdētāja

 

1983. gads 18. augusts „Komunists”
Lai mazāk putekļu
(Rubrika: No redakcijas pasta)

Pēc jaunas tramvaja līnijas izbūves saka nojaukt veco līni­jas posmu Klaipēdas ielā. Atve­da granti, lai aizpildītu bed­res. Tagad apkārtējo namu ie­dzīvotāji vairs nevar pat logus atvērt putekļu mākoņu dēļ. Bet laistāmās mašīnas nav manī­tas,

H. Lielvārds

Vēstulē minētais atbilst patie­sībai. Lai samazinātu grants putēšanu posma no Līvas lau­kuma līdz P. Stučkas ielai, Iz­pildkomitejas Autotransporta uz­ņēmumam uzdots attiecīgo Klai­pēdas ielas posmu laistīt sešas reizes dienā.
Labiekārtošanas kombināts plāno 1984. gadā atjaunot ielas segumu, izmantojot bruģakmeni.

V. Belugins, Komunālās saimniecības pār­valdes priekšnieks

 

1983. gads 27. augusts „Komunists 
VAI ziņo

(...)
20. augustā pulksten 14.30 Rī­gas un J. Gagarina ielu krusto­jumā taksometra vadītājs Arvīds Stāls nepalaida garām tramva­ju. Rezultātā notika sadursme.
(...)

 

1983. gads 10. septembris „Komunists 
VAI ziņo

(…)
4. septembrī Klaipēdas ielā au­tomobiļa GAZ-24 šoferis Osmars Girnts (Autobusu parks), iz­braucot uz galvenā ceļā, nepa­laida garām tramvaju. Sekoja sadursme.
(...)

 

1983. gads 29. oktobris „Komunists 
VAI ziņo

(...)
20. oktobri Rīgas ielā ar tramvaju sadūrās RAF-2203, kura šoferis Kārlis Sils (Atrās medicīniskās palīdzības stacija) nebija ievērojis manevrēšanas noteikumus
(...)

 

1983. gads 7. decembris „Komunists 
VAI ziņo

(...)
26. novembrī Rīgas un Jel­gavas ielu krustojumā automo­bilis 12-2715, ko vadīja Imants Enoks (Sakaru ministrija), krei­sajā pagriezienā sadūrās ar tramvaju. Par to šoferim uz­likts sods 20 rubļu apmērā.
(...)

 

1983. gads 8. decembris „Komunists”
Cik tālu līdz nelaimei?

210. tramvajs piebrauca pie mēbeļu veikala pieturas. Durvis atvērās un sāka ie­kāpt pasažieri, kaut gan tram­vajs turpināja kustēties. Ne­kas, viss beidzās laimīgi.
Pie Stacijas tramvajs ap­stājās. Pa aizmugures dur­vīm izkāpa sieviete, kurai ro­kas bija aizņemtas. Viņa ne­paspēja izkāpt, kad durvis jau aizvērās un iespieda so­mu. Meitene, kura brauca ko­pā ar sievieti, palika vagonā.
Pasažieri bija sašutuši par vadītāja uzvedību. Cik tālu līdz nelaimei?

A. Bondare

Šie gadījumi notika tram­vaja vadītāja B. Kiško vainas dēļ. Par drošības tehnikas no­teikumu un amata instrukcijas pārkāpšanu viņš ir disciplinā­ri sodīts, par to ziņots visam tramvaja vadītāju sastāvam. Tramvaja pārvaldes adminis­trācijai aizrādīts, ka ne­drīkst pieļaut līdzīgus gadīju­mus.

V. Belugins, Komunālās saimniecības pār­valdes priekšnieks